Strateška cirkularna optimizacija proizvoda

Dizajniranje proizvoda na pametniji način, proširenje njihovog korisnog veka trajanja i promena namene takvih proizvoda unutar cirkularnog poslovnog sistema.

Zašto su cirkularni proizvod i ekonomija bolji od našeg trenutnog proizvoda i linearnog modela?

Ponovna upotreba, prenamena, preraspodela, obnova i renoviranje su do sada dobijali manje pažnje nego pitanja u vezi sa otpadom. Povećanje cirkularnosti zahteva uvid u resurse i pokretač je inovativnog dizajna proizvoda, promene ponašanja potrošača i višenamenskih funkcija proizvoda, koji čuvaju i kreiraju novu vrednost za firme.

Kome je namenjena optimizacija?

Proizvodnim sistemima, organizacijama, donosiocima odluka i NVO sektoru.

Kako mi to radimo?

Kroz nekoliko koraka koji obuhvataju:

1. korak

Upoznavanje sa prirodom poslovanja i prirodom izazova

2. korak

Definisanje resursa, otpada, ekosistema celog poslovanja i barijera napretka ka uspešnom cirkularnom poslovanju

3. korak

Zajedničke radionice za definisanje problema

4. korak

Predstavljamo Vam zatečeno stanje

5. korak

Uz blisku i pažljivu saradnju, zajedno dolazimo do predloga za optimizaciju procesa i proizvoda

Opciono

Trening osposobljavnja tima

Mogućnost izrade biznis modela za jedan od izabranih proizvoda / usluge.

CirEkon snaga budućnosti

20% popusta za mikro, mala i srednja preduzeća

Kontaktirajte nas još danas za više informacija.

Cena

Cena se određuje po upitu, na osnovu procenjenog obima rada. Za procenu cene usluge, molimo Vas popunite kontakt formu:

Pravo vreme, vreme pionira cirkularne ekonomije je sada.
Svake godine će cena ulaska u tranziciju biti viša!

Ukažite nam svoje poverenje

Zainteresovani smo da popričamo o Vašem biznisu. Kontaktirajte nas preko kontakt forme. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.
Usluge

Usluge

Mi ne recikliramo, ne bavimo se upravljanjem otpadom. Sa Vama dizajniramo poslovne sisteme koji stvaraju višu vrednost proizvoda ili usluga bez otpada.
Projekti

Projekti

Naši projekti su okrenuti prvenstveno implementaciji cirkularne ekonomije u održivo poslovanje. Nastupamo na tržištu kao koordinatori ili nosioci projekata.
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Pravovremeni pristup informacijama je od neizmerne važnosti za razvoj svakog biznisa. Naše blog objave Vam obezbeđuju nejrelevantnije vesti.