Napredni paket usluga

Proces prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju, odnosno cirkularna tranzicija, zahteva inovativna i kvalitetnija znanja o vezama između proizvoda, poslovnih modela, društvene infrastrukture i sistema upravljanja, određujući time životni ciklus i proizvoda i preduzeća.

Partnerski pristup

Negujemo CirEkon partnerski pristup i mentorski rad kao dobitnu kombinaciju i siguran put u procesu cirkularne tranzicije Vaše organizacije.

Uvodimo „zelene“ parametre u industriju

Stremimo ka kreiranju ključnih ekonomskih poluga društva, kako bismo osavremenili našu privredu  prvenstveno kroz inovacije i saradnju. U Vašu organizaciju i poslovne sisteme uvodimo „zelene“ parametre, stvaramo dodatnu vrednost i otvaramo nova tržišta, ostavljajući za sobom čist vazduh, vodu i zemljište za sadašnje i buduće generacije.

Napredni paketi usluga

CirEkon snaga budućnosti

20% popusta za mikro, mala i srednja preduzeća

Kontaktirajte nas još danas za više informacija.

Cena i termini

Kontaktirajte nas već danas, planirajmo kapacitete, vreme i resurse  na vreme.

Od 2022. obezbedite kompletnu analizu i dizajn poslovanja u skladu sa zahtevima modernog cirkularnog tržišta.

Ukažite nam svoje poverenje

Zainteresovani smo da popričamo o Vašem biznisu. Kontaktirajte nas preko kontakt forme. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.
Usluge

Usluge

Mi ne recikliramo, ne bavimo se upravljanjem otpadom. Sa Vama dizajniramo poslovne sisteme koji stvaraju višu vrednost proizvoda ili usluga bez otpada.
Projekti

Projekti

Naši projekti su okrenuti prvenstveno implementaciji cirkularne ekonomije u održivo poslovanje. Nastupamo na tržištu kao koordinatori ili nosioci projekata.
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Pravovremeni pristup informacijama je od neizmerne važnosti za razvoj svakog biznisa. Naše blog objave Vam obezbeđuju najrelevantnije vesti.