Cirkularni dizajn nove poslovne vrednosti

Prelazak na cirkularnu ekonomiju zahteva fundamentalne promene u proizvodnji i potrošnji, koji daleko prevazilazi efikasnost resursa i recikliranje otpada. Koncept cirkularne ekonomije, čuva vrednost proizvoda onoliko dugo koliko je moguće, igra centralnu ulogu i stavlja proizvode u centralnu fazu u procesu tranzicije.

Kreiranje cirkularnog proizvoda

Pažljivo kreiran proces nas vodi od prepoznavanja prilika i potreba za inovativnim cirkularnim proizvodima, uslugama ili procesima, preko poslovnih analiza koje nam predstavljaju upotrebljive, profitabilne poslovne cirkularne modele, do dizajniranja ponude i implementacije samih inovacija u okviru postojećih ili novih sistema.

Cirkularni biznis model

Ovakav pristup stvara nova tržišta i nove navike kod potrošača, pritom vezuje poslovne ili krajnje korisnike za Vaš novi cirkulrani proizvod i ponudu na duži period, a sistemski pristup garantuje otpornost na klimatske promene i najnovije zahteve globalnog tržišta.

Profitabilnost kroz obnovljivi i cirkularni uticaj na okolinu jedini je model poslovanja 21. veka.

Kome je namenjeno?

Donosiocima odluka, proizvodnim firmama i NVO sektoru.

CirEkon snaga budućnosti

20% popusta za mikro, mala i srednja preduzeća

Kontaktirajte nas još danas za više informacija.

Cena

Cena se određuje po upitu, na osnovu procenjenog obima rada. Za procenu cene usluge, molimo Vas popunite kontakt formu:

Pravo vreme, vreme pionira cirkularne ekonomije je sada.
Svake godine će cena ulaska u tranziciju biti viša!

Ukažite nam svoje poverenje

Zainteresovani smo da popričamo o Vašem biznisu. Kontaktirajte nas preko kontakt forme. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.
Usluge

Usluge

Mi ne recikliramo, ne bavimo se upravljanjem otpadom. Sa Vama dizajniramo poslovne sisteme koji stvaraju višu vrednost proizvoda ili usluga bez otpada.
Projekti

Projekti

Naši projekti su okrenuti prvenstveno implementaciji cirkularne ekonomije u održivo poslovanje. Nastupamo na tržištu kao koordinatori ili nosioci projekata.
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Pravovremeni pristup informacijama je od neizmerne važnosti za razvoj svakog biznisa. Naše blog objave Vam obezbeđuju najrelevantnije vesti.