Brza procena cirkularnosti

Ova usluga obuhvata brzi pregled životnog ciklusa Vaše organizacije ili proizvoda. Prolazeći kroz sve stadijume životnog ciklusa iz perspektive cirkularnosti Vaš upravljački tim će se upoznati sa oblastima koje mogu stvoriti dodatnu vrednost, koje su suboptimalne ili koje predstavljaju rizik poslovanja u budućnosti.

Otkrijte stvarnost cirkularne ekonomije u Vašem poslovnom sistemu!

Brzi pregled cirkularnosti ujedinjuje pogled cele organizacije na poslovanje, skraćuje vreme međusektorskog usaglašavanja, te pruža uvid u sistemski karakter potencijalnih budućih rešenja i oblasti za bližu pažnju i poboljšanje poslovanja u cirkularnom smislu.

Upravljačkim timovima i preduzećima pružamo uvid u okolnosti, politike i trendove, te uvid u cirkularni potencijal svakog od 7 stadijuma životnog ciklusa proizvoda ili operacija.

Primer

Preduzeće može uvideti da je lanac nabavke nepodoban za budući razvoj tržišta i početi sa potragom alternativa, ili se na licu mesta mogu razmotriti različiti pristupi, barijere i potencijalna rešenja u dizajnu proizvoda, uz inpute svih važnih učesnika u lancu donošenja odluka i sugestije konsultanata CirEkon-a.

Naš predlog opcija usluge

CirEkon snaga budućnosti

20% popusta za mikro, mala i srednja preduzeća

Kontaktirajte nas još danas za više informacija.

Cena

Za procenu cene usluge, molimo Vas popunite formular:

Pravo vreme, vreme pionira cirkularne ekonomije je sada.
Svake godine će cena ulaska u tranziciju biti viša!

Ukažite nam svoje poverenje

Zainteresovani smo da popričamo o Vašem biznisu. Kontaktirajte nas preko kontakt forme. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.
Usluge

Usluge

Mi ne recikliramo, ne bavimo se upravljanjem otpadom. Sa Vama dizajniramo poslovne sisteme koji stvaraju višu vrednost proizvoda ili usluga bez otpada.
Projekti

Projekti

Naši projekti su okrenuti prvenstveno implementaciji cirkularne ekonomije u održivo poslovanje. Nastupamo na tržištu kao koordinatori ili nosioci projekata.
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Pravovremeni pristup informacijama je od neizmerne važnosti za razvoj svakog biznisa. Naše blog objave Vam obezbeđuju najrelevantnije vesti.