Kreiranje sistemskih politika kroz regionalno mapiranje


  • 77

Portfolio Projekta

Opis projekta

Evropski institut za tehnologiju i njegove zajednice znanja i inovacija pokrenuli su 2021. godine inicijativu posvećenu razvoju inovacionog ekosistema na zapadnom Balkanu. Inicijativa se naziva „Zelena, kružna ekonomija na zapadnom Balkanu“, vođena od strane EIT Climate-KIC. Uloga CirEkon-a kao glavnog aktera srpskog ekosistema u EIT Cross- KIC projektu, jeste mapiranje i ko-kreiranje politika. Projekat pokriva različite društvene izazove poput klimatskih promena, digitalnih promena, poljoprivredno-prehrambenih, sirovina, zdravstva, urbane mobilnosti i proizvodnje. Sprovodiće programe oko cirkularne ekonomije kao osnove za jačanje ekonomije, kapaciteta i negovanje znanja – deljenje između zemalja u okruženju sa više aktera.

2021. godine sprovodimo jednu od najrelevantnijih akcija- mapiranje sistema i zainteresovanih strana u cirularnoj ekonomiji u svakoj od šest zemalja zapadnog Balkana.

Podržano od:


Detaljnije

Cilj projekta

Glavni cilj inicijative je jačanje inovacionog kapaciteta šest ekonomija zapadnog Balkana, kroz jačanje prisustva i obima EIT-a u regionu. Mapiranje je vođeno identifikovanim potrebama u regionu za postizanjem agendi i planova i ima za cilj da doprinese regionalnom upravljanju, kapacitetima i resursima za inovacionu politiku.