Circular Economy Beacons


  • 0

Portfolio Projekta

Opis projekta

Circular Economy Beacons je međunarodni projekat koji za cilj ima kreiranje jedinstvenog ekosistema koji će podržati inovacije i implementaciju cirkularne ekonomije. Osnovna ideja ovog projekta jeste stvaranje fizičkog prostora koji će omogućiti inovatorima da kreiraju, testiraju i komercijalizuju eko-inovacije i na taj način pomognu malim i srednjim preduzećima da implementiraju cirkularni model poslovanja.

Podržano od:


Detaljnije

Cilj projekta

Implementacija cirkularnih inovacija u mala i srednja preduzeća.