CE treninzi i radionice


  • 2

Portfolio Projekta

Opis projekta

Trenutno tržište Srbije za cirkularnu ekonomiju je u razvoju, a cilj CirEkona je da takvo tržište razvije na najefektivniji i način koji pozitivno utiče na srpski poslovni sistem, sa akcentom na mala i srednja preduzeća. Prvi korak u razvijanju takvog tržišta je da se na kvalitetan način upoznamo sa benefitima cirkularne ekonomije i mogućim načinima za potpuno uspostavljanje CE u poslovnim sistemima. Zato je sveobuhvatno znanje o cirkularnoj ekonomiji apsolutno neophodno kako bismo zajedno izbegli i negativne, a uspostavili bazu za implementaciju one moćne, pozitivne strane cirkularne ekonomije.

Detaljnije

Završene obuke

CirEkon je izvršio mnogobrojne treninge na teritoriji Srbije i Evropske unije kako u preduzećima, lokalnim javnim institucijama i panevropskim organizacijama na veliki broj tema, ali fokusirajući se na četiri oblasti CE: Uvod u poslovnu cirkularnu ekonomiju, Sistemske inovacije za cirkularnu ekonomiju, Uvod u životni ciklus proizvoda kao novi način sticanja konukrentske pozicije i Definisanje trenutnog stanja i alati za cirkularnu ekonomiju.