Akademija Cirkularne Ekonomije


  • 0

Portfolio Projekta

Opis projekta

Akademija Cirkularne Ekonomije je sveobuhvatni model edukacije privrednika u domenu tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku EIT Climate KIC-a, ovaj program je za dve godine okupio preko 60 privrednika iz preko 15 oblasti poslovanja, sarađujući sa preko 20 domaćih i svetskih stručnjaka iz raznih poslovnih podoblasti cirkularne ekonomije. U Srbiji ACE definiše zajednicu odgovornih firmi. Prosečna ocena ACE u poslednje dve godine je bila 4.62 (od 5), a polaznici su spremni da po završetku predlože i sistemski pristupe novim cirkularnim rešenjima koja će ih uskoro diferencirati na tržištu.

Podržano od:

EIT CKIC • CirEkon

Detaljnije

Cilj projekta

Sistemski transfer znanja o cirkularnoj ekonomiji iz sveta u srpski poslovni sistem.