Početak projekta „BuildSkills Academy“

U periodu od 26. do 28. juna 2023. godine u Sofiji (Bugarska) održan je početni sastanak projekta „Academy for Transitional Skills in the Built Environment“ (BuildSkills Academy). Projekat je  finansiran u okviru programa Erasmus+ i sufinansiran od strane Evropske unije. Projekat je zvanično počeo 1. juna 2023. sa ukupnim budžetom od 3.938.490 evra. Domaćin trodnevnog događaja bio je koordinator projekta – Cleantech Bulgaria Ltd. Cleantech Bulgaria je organizacija mreže za podršku inovacijama sa sedištem u Sofiji koja aktivno radi na dvostrukoj tranziciji i razvoju veština.

Ciljevi projekta

BuildSkills Academy konzorcijum okuplja 17 partnera iz 10 evropskih zemalja. Partneri će zajedno raditi na ostvarenju svog glavnog cilja – stvaranja panevropskog okvira i šeme za sertifikaciju. Poseban fokus će biti usmeren na nadogradnju znanja i veština za tzv. „twin“ tranziciju (zelenu i digitalnu) sa fokusom na građevinski sektor. Važnu ulogu u projektu imaju organizacije koje pružaju stručno obrazovanje i obuku.  Njihovo zaduženje biće da prilagode usluge novim potrebama u oblasti zelenih i digitalnih veština.

BuildSkills Academy
Predstavnici organizacija koje čine konzorcijum ‘BuildSkills Academy’ projekta

U okviru projekta biće pripremljena metodologija za promovisanje ponude obuka povezanih za potrebama tržišta rada pri primeni pristupa „celoživotnog učenja“. Obuke će obuhvatati prekvalifikaciju i dokvalifikaciju zaposlenih u građevinskom sektoru. Biće razvijena i procedura za podršku centrima za stručno obrazovanje i obuku. Na ovaj način,  podstiče se brza adaptacija radne snage za zelenu i digitalnu tranziciju. Drugi vodeći cilj je stvaranje sertifikacionog okvira za priznavanje veština i kompetencija koje odgovaraju potrebama tranzicije. Ovaj okvir će služiti kao referenca na globalnom nivou za unapređenje i sertifikaciju usluga VET centara (centara za doživotno učenje).

Rezultati postignuti projektom biće preneti na 12 pilot projekata u 6 zemalja, koji će uključiti 300 učesnika i 100 pružalaca stručnih obuka, 1 000 kompanija i 20 organizacija na evropskom nivou u oblasti građevinskih veština, čime će se ostvariti najmanje 100 saradnje između VET-a i industrije.

BuildSkills Academy
Predstavnica CirEkon-a na prvom sastanku ‘BuildSkills Academy’ projekta

Naša projektna angažovanja možete pogledati na stranici Projekti. Ukoliko planirate projekte i potreban Vam je partner, koji svojim znanjem i iskustvom iz cirkularne ekonomije, može da doprinese njegovom razvoju, kontaktirajte nas na writeus@cirekon.rs

Podelite ovaj post