Molekularna reciklaža i stvaranje dodatne vrednosti plastike • Cirekon

Molekularna reciklaža i stvaranje dodatne vrednosti plastike

Hajde da iskoristimo plastiku najbolje što možemo. Neka nas njeno postojanje u velikim količinama natera da razmišljamo racionalno u pravcu njene kvalitetne upotrebe nakon prvobitnog korišćenja.

Evropska komisija trenutno razvija metode za izračunavanje, proveru i prijavljivanje recikliranog sadržaja u plastičnim proizvodima u cilju sprečavanja upotrebe jednokratne plastike kako bi procenat korišćenja reciklirane plastike porastao. Kada se jednom razvije i usavrši, ovakva metoda će moći da se koristi i za druge vrste materijala i proizvoda.

Ovom metodom otvoriće se vrata mnogim kompanijama koje će moći da koriste recikliranu plastiku kao materijal za pakovanja, ambalaže i slično. Na taj način reciklirana plastika će imati svoju višu svrhu i vrednost kao ulazni materijal, pri čemu će proizvodnja same ambalaže ili pakovanja biti jeftinija. Smanjiće se potreba za uzimanjem potpuno novog resursa praveći balans u masi pakovanja ili ambalaže određenog proizvoda.

Ono što će takođe doneti ova metoda jeste praćenje recikliranog materijala kroz lanac vrednosti, kao i njenog kvaliteta. Tako će kompanije moći da prave selekciju upotrebe različitih vrsta plastike za različite svrhe.

Kako pratiti reciklirani materijal?

Postizanje balansa mase reciklirane plastike i sirovog materijala stvara procentualnu sliku koliko je reciklirane plastike upotrebljeno u proizvodnim sistemima i tako je uravnotežiti sa sirovim sadržajem u krajnjim proizvodima. Brendovi će moći da prijave količinu recikliranog sadržaja stvorenog proizvodima koje prodaju potrošačima i tako direktno zadobiti njihovo poverenje.

Molekularna reciklaža i stvaranje dodatne vrednosti plastike • Cirekon

Šta postizanje balansa reciklirane i sirove plastike u masi određenog pakovanja ili ambalaže može doneti kompanijama?

Plasiranje recikliranih proizvoda od strane brendova, nezavisno od količine recikliranog materijala u samom pakovanju, što će mnoge proizvođače podstaći da se okrenu pametnom korišćenju i kruženju resursa, uštedi i cirkularnom poslovanju.
Prilika za obavljanjem razmena reciklirane plastike putem kreditne šeme koja će izgledati kao baza podataka pri čemu će se reciklirana sirovina pretvarati u teoretsku valutu i stvoriti mogućnost trgovine između regiona.
Podsticaj za dizajniranje plastične ambalaže sa udelom reciklirane plastike sa ciljem što lakšeg recikliranja i povećanja stope istog.

Šta dobijamo reciklažom plastike iznova i iznova?

Kada bi reciklirali materijale svaki put nakon njihovog korišćenja smanjili bi količinu plastike do nivoa jako malog procenta uzimanja novih resursa radi njihovog stvaranja. Količina reciklirane plastike bi rasla, dok bi upotreba novih resursa opadala. Svakim novim ciklusom reciklaže dobijali bi sve veći procenat zelene ambalaže ili pakovanja.

Na koji način bi smanjivali udeo novog resursa u kreiranju ambalaže ili pakovanja?

Molekularna reciklaža – tehnički dokazana metoda koja omogućava da se već korišćena ili otpadna plastika vrati u lanac vrednosti kao vredan ulazni materijal. Molekularnom reciklažom ne koriste se hemijski dodaci, već samo izbalansirana toplota i protok kako bi se obezbedila efikasnost i isplativost. Plastični otpad se redukcijom dovodi u stanje molekularnog porekla, pri čemu plastični otpad postaje resurs koji se može koristiti ponovo i pokazuje se kao odlično cirkularno rešenje.

Molekularna reciklaža i stvaranje dodatne vrednosti plastike • Cirekon

Kako potrošači mogu da utiču na promenu?

Pre svega svesnom odlukom i razmišljanjem o tome kako bi štetna plastika dalje mogla da utiče na naše okruženje i kvalitet života, možemo da izbegavamo kupovinu ambalaža koje nemaju udeo reciklirane plastike. Jer, što je manje kupujemo to je i manja potreba za proizvodnjom iste. Na tržište će pametnom kupovinom isplivati brendovi koji imaju svest o cirkularnom korišćenju materijala, što će i druge brendove naterati da se prilagode i usvoje princip cirkularnog poslovanja kako ne bi izgubili svoje mesto na tržištu. I dok će se brendovi truditi da zadrže svoje mesto, kod potrošaća će se stvarati osećaj da rade ispravnu stvar, vodeći računa o tome kakve proizvode kupuju. Dolazi do izražaja jak uticaj koji potrošači imaju i stvara se višestruka korist.

Pišite nam u komentarima, da li i vi razmišljate o reciklaži plastike kao vrednog resursa u sklopu vašeg poslovanja?

Da li biste želeli da se oduprete marketingu i okrenete se racionalnoj kupovini i ulaganju u dugoročna rešenja koja će nam doneti dobro?

Podelite ovaj post