Marina Papović

Menadžer operativnog razvoja

Marini je u CirEkon timu poverena uloga menadžera operativnog razvoja. Odgovorna i vedra osoba koja kao jasan cilj ima uvođenje cirkularne ekonomije u Srbiju.

Sigurna u neophodnost promene postojećeg ekonomskog sistema, ona je fokusirana na to da pomogne poslovnim ljudima u Srbiji da uvide priliku koju im pruža implementacija cirkularne ekonomije u njihovo poslovanje.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Svoje petogodišnje iskustvo u oblasti projektnog menadžmenta stekla je kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu političkih nauka na smeru Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.