Kako se angažovati na putu cirkularne ekonomije? • CirEkon doo

Kako se angažovati na putu cirkularne ekonomije?

Zašto da očekujem da mi drugi reše problem i obezbede održivu budućnost, kada mogu i sam da se angažujem. A šta je to što ja kao pojedinac mogu da uradim da bih uticao na smanjenje pritiska na prirodne resurse i životnu sredinu?

Zašto se angažovati na putu cirkularne ekonomije

Na prvom mestu, neophodno je prihvatiti činjenicu da je dužnost svakog od nas kao pojedinca da se odgovorno ponašamo prema upotrebi resursa koje nam je dala majka priroda. Milionima godina planeta se pobrinula da nam obezbedi gotovo idealne uslove za život i razvoj. Kada smo preuzeli potpunu kontrolu nad životnom sredinom, počeli smo da se ponašamo kao pijani milioneri. A šta znači odgovorno ponašanje prema planeti? Pre svega, važno je da podižemo (samo)svest i da se odgovorno ponašamo na osnovu informacija koje posedujemo. Takođe, važno je da menjamo neke ustaljene navike koje nisu usklađene sa zahtevima održivog razvoja.

Zašto je neophodna edukacija

Da bismo se izborili sa bilo kojim problemom neophodno je da poznajemo uzrok, suštinu problema i moguće posledice odlaganja rešavanja istog. Bez informacija o tome kako se i u kojoj meri troše resursi za proizvode koje svakodnevno koristimo nećemo uspeti da se izborimo za održivi razvoj. Zbog toga, neophodno je da se kontinuirano edukujemo i informišemo o alternativama tzv. linearnoj ekonomiji u kojoj se resursi eksploatišu, a otpad se gomila u nekontrolisanim količinama. Svakodnevnim podizanjem (samo)svesti postaćemo kritična masa koja će tako naterati donosioce odluka da ipak nešto ozbiljnije preduzmu po pitanju implementacije cirkularne ekonomije.

Činjenice o alternativnim rešenjima

Dodatno, nije dovoljno da samo posedujemo znanje i ključne informacije ukoliko to znanje ne primenjujemo i ne utičemo na druge da to isto urade. Znanje mora biti implementirano u praksi kako bismo imali opipljiv efekat i sami direktno doprineli smanjenju neodržive upotrebe resursa. Ako znamo koliko su nam zagađene reke i zemlja i kakve to posledice može da ima na zdravlje ljudi, moramo se odgovornije ponašati. Zaista, dobar je osećaj biti deo rešenja, a ne deo problema. Dodatno, ne zaboravimo da pojedine mere održivog cirkularnog ponašanja omogućavaju i novčane uštede u kućnom budžetu.

Kako se odgovorno ponašati putu cirkularne ekonomije

Dodatno, nije dovoljno da samo posedujemo znanje i ključne informacije ukoliko to znanje ne primenjujemo i ne utičemo na druge da to isto urade. Znanje mora biti implementirano u praksi kako bismo imali opipljiv efekat i sami direktno doprineli smanjenju neodržive upotrebe resursa. Ako znamo koliko su nam zagađene reke i zemlja i kakve to posledice može da ima na zdravlje ljudi, moramo se odgovornije ponašati. Ako znamo da se jedna plastična kesa razgradjuje vekovima, zašto da ih onda masovno koristimo ako već imamo alternativu? Zaista, dobar je osećaj biti deo rešenja, a ne deo problema. Dodatno, ne zaboravimo da pojedine mere održivog cirkularnog ponašanja omogućavaju i novčane uštede u kućnom budžetu.

Autor: Danko Kalkan

Podelite ovaj post