10 steps to circularity - pdf brochure download • Cirekon Ltd

10 koraka do cirkularnosti

U svetu vlada trend koji kaže da je tranzicija ka kvalitetnom i odgovornom poslovanju neophodna.

Model takve tranzicije je cirkularna ekonomija.

CirEkon tim teži da pruži maksimalno kvalitetnu podršku, kako bi firme sa kojima sarađujemo na najbolji način iskoristile benefite koje ova vrsta savremenog poslovanja pruža. O čemu treba da vodimo računa od resursa do proizvoda, od ideje do inovacije od inovacije do
primene cirkularnog poslovnog modela?

Brošura “10 koraka do cirkularnosti” je napisana u cilju da organizacijama približimo deo našeg pristupa cirkularnom poslovanju, deo koji može biti razumljiv, čitljiv, ali smo svesni da ne može u potpunosti da objasni koje sve alate, tehnike i principe koristimo u saradnji sa našim klijentima.

Ova brošura ima za cilj da naglasi promenu u načinu razmišljanja, koja je apsolutno neophodna da bi se suština cirkularne ekonomije shvatila na pravi način. Takođe, predstavljamo koje su to osobine cirkularnosti koje jedna kompanija ili organizacija mora da uzme u obzir ukoliko manipuliše energijom, resursima i vodom, a pri tome, emituje i štetne uticaje po Vašu i širu društvenu okolinu. Jednostavno, koje osobine cirkularnosti bi trebalo da se usvoje, da bi Vaša organizacija postala deo modernih, svetskih lanaca nabavke.

Takođe, brošurom “10 koraka do cirkularnosti” pružamo jedan deo mogućih odgovora na pitanje KAKO treba pristupiti temi i ŠTA moramo znati unutar cirkularnog poslovnog sistema da bismo započeli sa ovom višestruko uspešnom  pričom o promeni. Pišemo o promeni strategija, poslovnih modela, metrici i načinu na koji je potrebno pristupiti cirkularnosti, pogotovo u zemljama Balkanskog poluostrva, u kojima vladaju nešto drugačije prilike od onih u zemljama, liderima ove tranzicije.

Na kraju, znamo da ova brošura nije dovoljna. Ona će samo da zagolica intelekt, postavi pitanja, pruži odgovore i podstakne na akciju!

CirEkon tim je uvek spreman za diskusiju i pružanje pomoći. Tu smo zbog vas.

Preuzmite brošuru “10 koraka do cirkularnosti” kao poziv za diskusiju, nadogradnju i promišljeno zalaganje u uspešnu cirkularnu tranziciju.

Učinimo svet boljim i činimo to stalno, u krug!

Podelite ovaj post